top of page

The Line

Kunstfilm. 4,5 minutter.

Filmproduksjon.

The Line er en kort og poetisk flytur og visuelt refleksjonsrom over vakker vestlandsnatur. Filmen tar utgangspunktet i kunstner Ingeborg Blom Andersskogs kunstprosjekt hvor hun gikk den historiske ruten Kongeruten fra Lærdal til Valdres, 110 km, hvor hele gåturen ble markert med en krittmarkør som en eneste uendelig lang strek. Musikken er laget og spesialkomponert av musiker Mari Kvien Brunvoll.

Performance og idé: Ingeborg Blom Andersskog

Musikk: Mari Kvien Brunvoll

Film: David Alræk

Stillbilder: Ingeborg Blom Andersskog

bottom of page