top of page

CONTEXT // MERCY

Installasjon/konsert

ca 3 timer.  Filmproduksjon.

Konsertinstallasjon i kirkeromet med video projisert i rommet mens musikere spiller live i. 

Improviserende musikere skaper soniske rom på kontekstens nåde. I landskapet mellom konsert og installasjon inviteres du som publikum til å utforske fysiske og soniske rom, og hvordan de påvirker hverandre. Du kan vandre rundt, stirre musikerne i hvitøyet, kikke over skulderen til organisten eller legge deg flatt på gulvet.

Utdrag fra filmarbeidet: (video kommer)

3 Context mercy C (film).jpg

Idé og musiker: Eirik Breivik Minde

Øvrige musikere: John Derek Bishop, Inge Weatherhead Breistein, HC Dalgaard, Håkon Holmås, .

Danser: Ane Evjen Gjøvåg

bottom of page