top of page

Mørke - fienden i oss

Teaterforestilling
45 minutter. Videoregissør.

Mørke – fienden i oss er en hybrid av ulike stemmer, scener og situasjoner. Kjappe filmatiske dialoger, episke monologer, poetiske bilder og litterære partier er vevd sammen på en måte der kontrastene både utfyller og bryter mot hverandre. Vi møter mennesker som lever tilsynelatende harmoniske liv, men som likevel plages av en tiltagende uro. Når stykket tar opp tidløse eksistensielle spørsmål, skimtes et ekko fra de store klassikerne. Samtidig presser vår egen tid seg på med hentydninger til et klima i krise og en velstand som umulig kan vedvare.

Regissør: Ingrid Askvik
Dramaturg og prosessansvarlig: Tale Næss
Dramatikere: Kristín Eiríksdóttir, Sigbjørn Skåden, Gianluca Iumiento, Albert Ostermaier.

Videoregissør: David Alræk. Scenografisk idé: Silje Sandodden Kise.
Skuespillere: Lise Risom Olsen, Sigmund Njøs Hovind, Raymond Corrado Knutsen, Siv Torin Knudsen Petersen, Vibeke Flesland Havre, Solvei Stoutland, Embla Oledóttir, Hermine Svortevik Oen, Sofian Eidesund, Mathias Tiedemann

bottom of page